Żwirownia na Stokach

Żwirownia na Stokach

W Łodzi na Stokach znajduje się żwirownia. Kopalnia podzielona jest pomiędzy cztery zakłady (Zakład Górniczy KOSMIN, Zakład górniczy Łódź – Iglasta VI, Zakład górniczy Łódź Pomorska I, Zakład Górniczy Łódź – Listopadowa) i znajduje się przy ulicy Hyrnej. Jest to dość ciekawe miejsce do polatania nowym dronem.

Od kilku miesięcy do żwirowni zwożone jest ziemia z budowy nowego dworca w Łodzi. Wieczorem spotkałem tylko kilka ciężarówek oraz przepiękny zachód słońca.

Żwirownia na Stokach

Żwirownia na Stokach