Młyn w Talarze

Młyn w Talarze

W mojej okolicy jest wiele ciekawych miejsc. Jedną z nich jest malutka osada Talar, która leży nad rzeką Grabią. Znajduje się tam młyn, którego udało mi się oglądać o wschodzie słońca.

Młyn w Talarze

Pierwszym właścicielem młyna był Mikołaj Tatarka. Został on obarczony należnością 60 grzywien za wybudowanie drugiego już młyna w osadzie. Oba obiekty pojawiają się na mapach już na przełomie XVIII/XIX wieku.

Staw w Talarze

W okolicy znajdują się również stawy hodowlane, w których można odpłatnie wędkować. Wcześnie rano spotkałem kilku wędkarzy. W siatkach trzymali po kilka okoni.

Rzeka Grabia

Rzeka Grabia